LPK Laadklep keuringen

Uw specialist in Carrosserieen en Food Trucks

LPK staat voor Laadkleppen Periodieke Keuring en is niet nieuw. Dit onafhankelijke keurmerk staat al ruim 15 jaar garant voor het veilig keuren van laadkleppen voor goederen en personenliften. Alle LPK keuringen worden uitgevoerd door gecertificeerde keurmeester en de LPK keuring voldoet aan de Europese norm voor personenliften. Bovendien is in veel gevallen keuring op uw eigen locatie mogelijk.

Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Deze keuring word uitgevoerd aan de hand van het LPK Keurmerk.
Een laadklep moet als arbeidsmiddel ingevolge artikel 7.4a van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden gekeurd. In de oorspronkelijke toelichting bij dit artikel staat vermeld dat als de richtlijn tenminste één maal per jaar keuren geldt, dit ook als ondergrens moet worden gezien. Dit is de bron waaruit deze norm voortkomt. Echter als een fabrikant vindt dat er vaker gekeurd moet worden, dan is dat de norm. Verder altijd minimaal één keer per jaar.

Na goedkeuring van uw laadklep wordt deze voorzien van een sticker met een keuringsnummer. Wij dragen er zorg voor dat dit in het landelijke LPK registratie systeem wordt geregistreerd. Controleer direct op onze website of uw voertuig voorzien is van een geldige LPK keuring. Uiteraard kunnen wij deze controle ook voor u uitvoeren voor uw volledige wagenpark.

Van APK naar LPK

Tot 20 mei 2018 werden bij de APK-keuringen van taxibusjes en de liftplateaus alleen gecontroleerd of deze adequaat aan de taxi waren bevestigd en functioneerden. De zogenaamde permanent aanwezige eisen. Over de ARBO technische staat van de liftplateaus werd echter niets gezegd. Juist dit laatste is van belang voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers en omstanders.

Volgens de RAI Vereniging was er bij de APK-keuring daarom sprake van schijnveiligheid. Bovendien zijn APK keurmeester onvoldoende technisch onderlegd om de keuring adequaat uit te voeren. Dit is nu verholpen door de keuring van de APK-eisen te halen en onder te brengen bij gespecialiseerde keuringsbedrijven. Op die manier wordt in één keuring zowel de permanent aanwezige eisen gecontroleerd als op de ARBO technische veiligheid van de lift.