LKK Laadkraan Keuringen

Uw specialist in Carrosserieen en Food Trucks

Laadkraten worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor gevoelig voor slijtage. Een defecte laadkraan kan leiden tot vertraging of gevaarlijke situaties. Wanneer een laadkraan niet in orde is kan dit de veiligheid van zijn gebruikers in gevaar brengen. Daarom is het regelmatig controleren en onderhoudenn van de laadkraan verplicht volgens het Warenwetbesluit Machines.

Het Warenwetbesluit Machines schrijft voor dat elke kraan moet zijn voorzien van een kraanboek (artikel 6F lid 1) indien de maximale bedrijfslast twee ton of meer is (artikel 6D lid 1). Het kraanboek moet altijd in de nabijheid van de kraan aanwezig zijn. Op basis van het Warenwetbesluit Machines moet elke autolaadkraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan twee ton elke op een voertuig bevestigde autolaadkraan tenminste eenmaal per 12 maanden gekeurd worden.